Mysk Skilodge

Skoterleder

 

610 kilometer skoterleder

Skoterlederna i Funäsfjällen och Storsjö-Ljungdalen prepareras kontinuerligt på kvällar och nätter, av de 610 kilometrarna går 150 km över högfjällen. Ledsystemet är planerat så att naturen och djuren som bor här ska störas så lite som möjligt. Det finns flera ställen där du kan hyra din skoter, där finns också information om vilka områden som är fredade, hastighetsbegränsningar men även tips på korta och längre turer.

Läsa mer